Informujemy, że ostateczna wycena projektu jest przeprowadzana na podstawie indywidualnych ustaleń z inwestorem w oparciu o zakres tematyczny, lokalizację, MPZP, WZiZT i uwarunkowania formalno-prawne.

 • Wycena części architektonicznej dla każdego rodzaju budynku:
 • Cena za projekt podlega indywidualnej analizie w oparciu o potrzeby inwestora, a także lokalizację obiektu
 • Projekty osiedli domów jednorodzinnych i wielorodzinne (zakres: mapa syt.-wys., opinia geologiczna, projekt architektoniczny, konstrukcyjny, elektryka, wod.-kan., c.o., drogowy, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, prowadzenie procedur do PNB) wycena indywidualna
 • Dla budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego (hotele, motele, hostele, pensjonaty), hal przemysłowych, biurowo-usługowych, sklepów - wycena indywidualna
 • Adaptacja projektu typowego - 2000,00zł netto bez zmian, 3500,00zł netto ze zmianami
 • Projekty budynków gospodarczych - od 1000,00zł netto komplet
 • Projekty indywidualne domów - od 7000zł netto komplet
 • Projekty hal, magazynów, obiektów biurowych i usługowych - wycena indywidualna

Przykładowy zakres projektu przeznaczony do wyceny:

Lp. Rodzaj dokumentacji projektowej/usługi
1 Wykonanie mapy do celów projektowych
2 Projekt zagospodarowania terenu / działki
3

Projekt budowlany  w branży architektonicznej/uszczegółowiony skala 1:100

Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej (bez zestawienia stali i drewna) skala 1:50

(w cenie wizualizacje, i koordynacja międzybranżowa)

4

Projekt instalacji elektrycznej zewnętrznej tzw. zalicznikowej od skrzynki do budynku

Projekt instalacji gazowej zewnętrznej tzw. zalicznikowej od skrzynki do budynku

Projekt instalacji zewnętrznej kanalizacji i wody

5

Projekt instalacji wod-kan w budynku

Projekt instalacji gazowej w budynku

Projekt instalacji elektrycznej w budynku

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i rekuperacji (jeżeli będzie wymagana)

Projekt pompy ciepła (jeżeli będzie wymagana)

Projekt klimatyzacji (jeżeli będzie wymagana)

6

Opinia geologiczna

Badania geologiczno-inżynierskie (jeżeli będą wymagane)

7 Pozyskanie warunków technicznych opinii i uzgodnień
8 Załatwianie formalności w urzędzie do chwili pozyskania prawomocnego pozwolenia na budowę
   
  Prace dodatkowe jeżeli będą wymagane w oddzielnej wycenie
  Nadzór autorski na budowie
  Operat wodno-prawny
  Operat p-poż
  Zestawienie stali i drewna (dodatkowo)
  Zmiany nieistotne w projekcie do PINB (okna, ściany działowe etc.)
  Przyjazd do PINB w trakcie oddawania do użytkowania budynku
  Zmiany istotne, projekt zamienny, legalizacja

 

Projekty wymuszają przy wycenie wzięcie pod uwagę wielu elementów. Wycena projektu jest wymaga do indywidualnej analizy ponieważ wynika głównie z nakładu prac projektowych, a te uzależnione są m.in od:

 • wielkości (metrażu), złożoności konstrukcji, bryły, ilości kondygnacji, rodzaju dachu, występowania podpiwniczenia, parkingów, otoczenia etc.;
 • rodzajów instalacji, w skład których mogą wchodzić kolektory słoneczne, gruntowe wymienniki ciepła, pompa ciepła itd.;
 • ograniczeń formalno-prawnych;

W praktyce oznacza to, że inwestor winien mieć na wstępie ogólne założenia co do kształtu, wielkości i wyposażenia instalacyjnego inwestycji. Wystarczy przybliżony metraż, liczba kondygnacji, określenie pożądanego sposobu ogrzewania i wentylacji itd. Wówczas możemy zaproponować koszt wykonania projektu w oparciu o uwarunkowania prawne oraz WZ lub MPZT.

Przykładowa wycena wykonania projektu obejmuje następujące elementy:

 • audyt działki;
 • wykonanie koncepcji architektonicznej (rzuty i elewacje)
 • projekt architektoniczny (projekt budowlany)
 • projekt konstrukcyjny (projekt budowlany i wykonawczy)
 • projekt instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej i opcjonalnie innych wymaganych;
 • projekt instalacji elektrycznej enn;
 • projekt zagospodarowania działki;
 • projektowaną charakterystykę energetyczną;
 • wizualizację (2 ujęcia zewnętrzne budynku: elewacja frontowa i ogrodowa - opcjonalnie);
 • wydruk i oprawę kompletu dokumentacji – 4 egzemplarze w skali 1:100 (opcjonalnie konstrukcja skala 1:50), (piąty egzemplarz płatny dodatkowo)
 • nadzór autorski – 2 wizyty na budowie, płatne dodatkowo
 • Projekt wykonawczy po otrzymaniu pozwolenia na budowę całości założenia skala 1:50 (opcjonalnie dodatkowa wycena)
 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego obejmującego kalkulację kosztów wybudowania zaprojektowanego domu (opcjonalnie);
 • pomoc w organizacji formalności (opcjonalnie);
 • wydrukowanie i złożenie dokumentacji.

Wycena dodatkowa:

 • nadzór autorski – 2 lub więcej wizyt na budowie
 • Wykonanie zestawienia stali i drewna - wycena dodatkowa
 • Wykonanie operatu wodno-prawnego, badań geologiczno - inżynierskich, instalacji teletechnicznych - wycena dodatkowa

Projekty zamienne w przypadku legalizacji budowy lub zmian istotnych:

 • wycena indywidualna

Projekty budynków inwentarskich, projekty przebudowy i rozbudowy oraz projekty innych budynków wg kalkulacji indywidualnej.
Projekt konstrukcji wsporczej pod billboard oraz projekty innych konstrukcji wg kalkulacji indywidualnej


Przy zleceniu kompleksowym i dłuższej współpracy rabaty!

Zapraszamy do kontaktu oraz umówienia się na pierwsze spotkanie w celu ustalenia warunków i zakresu projektu.

Osoba kontaktowa: dr inż. architekt Dariusz Kronowski