Informujemy, że ostateczna wycena projektu jest przeprowadzana na podstawie indywidualnych ustaleń z inwestorem w oparciu o zakres tematyczny, lokalizację, MPZP, WZiZT i uwarunkowania formalno-prawne.

Wycena części architektonicznej dla każdego rodzaju budynku:

 • W celu wcześniejszego ustalenia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny 692 415 013.
 • Możliwe spotkania na przyszłym terenie inwestycji.
 • Koszt konsultacji architektonicznych obejmujących planowaną inwestycję 150zł brutto/60min, przy decyzji o zleceniu projektu naszej pracowni, pomniejszamy wycenę o w/w kwoty.
 • Cena za projekt podlega indywidualnej analizie w oparciu o potrzeby inwestora, a także lokalizację obiektu
 • Projekty osiedli domów jednorodzinnych i wielorodzinne (zakres: mapa syt.-wys., opinia geologiczna, projekt architektoniczny, konstrukcyjny, elektryka, wod.-kan., c.o., drogowy, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, prowadzenie procedur do PNB) wycena indywidualna
 • Dla budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego (hotele, motele, hostele, pensjonaty), hal przemysłowych, biurowo-usługowych, sklepów - wycena indywidualna
 • Adaptacja projektu typowego części architektonicznej - 1500,00zł netto bez zmian, 2500,00zł netto ze zmianami, projekty instalacji, konstrukcji, mapa do celów projektowych, geologia, załatwianie spraw w urzędach - wycena odrębna
 • Projekty budynków gospodarczych od 35m2 wzwyż - od 1000,00zł netto komplet dokumentacji, mapa do celów projektowych geologia - wycena odrębna
 • Projekty indywidualne domów od 80m2 wzwyż - od 9000zł netto komplet dokumentacji, mapa do celów projektowych geologia - wycena odrębna
 • Projekty hal, magazynów, obiektów biurowych i usługowych - wycena indywidualna

Przykładowy zakres projektu przeznaczony do wyceny:

Lp. Rodzaj dokumentacji projektowej/usługi
1 Wykonanie mapy do celów projektowych
2 Projekt zagospodarowania terenu / działki
3

Projekt budowlany  w branży architektonicznej/uszczegółowiony skala 1:100

Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej (bez zestawienia stali i drewna) skala 1:50

(w cenie wizualizacje, i koordynacja międzybranżowa)

4

Projekt instalacji elektrycznej zewnętrznej tzw. zalicznikowej od skrzynki do budynku

Projekt instalacji gazowej zewnętrznej tzw. zalicznikowej od skrzynki do budynku

Projekt instalacji zewnętrznej kanalizacji i wody

5

Podstawowe instalacje:

Projekt instalacji wod-kan w budynku

Projekt instalacji gazowej w budynku

Projekt instalacji elektrycznej w budynku

Dodatkowe instalacje:

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i rekuperacji (jeżeli będzie wymagana)

Projekt pompy ciepła (jeżeli będzie wymagana)

Projekt klimatyzacji (jeżeli będzie wymagana)

Projekt odkurzacza centralnego (jeżeli będzie wymagana)

Projekt fotowoltaiki (jeżeli będzie wymagana)

Projekt ogrzewania podłogowego (jeżeli będzie wymagane)

Smart dom  (jeżeli będzie wymagane)

inne rozwiązania (jeżeli będą wymagane)

6

Opinia geologiczna

Badania geologiczno-inżynierskie (jeżeli będą wymagane)

Projekt badań geologicznych przy terenach osuwiskowych i objętych ochroną konserwatorską (jeżeli będzie wymagana)

7 Pozyskanie warunków technicznych opinii i uzgodnień
8 Załatwianie formalności w urzędzie do chwili pozyskania prawomocnego pozwolenia na budowę
   Załatwianie formalności w urzędzie do chwili pozyskania ostatecznego pozwolenia na budowę
  Prace dodatkowe jeżeli będą wymagane w oddzielnej wycenie
  Nadzór autorski lub inwestorski na budowie
  Operat wodno-prawny
  Operat p-poż
  Zestawienie stali i drewna (dodatkowo)
  Zmiany nieistotne w projekcie do PINB (okna, ściany działowe etc.)
  Przyjazd do PINB w trakcie oddawania do użytkowania budynku
  Zmiany istotne, projekt zamienny, legalizacja
  Uzgodnienie konserwatorskie (jeżeli będą wymagane)
  Projekt zjazdu, uzgodnienie zjazdu, decyzja lokalizacji zjazdu

Projekty wymuszają przy wycenie wzięcie pod uwagę wielu elementów. Wycena projektu jest wymaga do indywidualnej analizy ponieważ wynika głównie z nakładu prac projektowych, a te uzależnione są m.in od:

 • wielkości (metrażu), złożoności konstrukcji, bryły, ilości kondygnacji, rodzaju dachu, występowania podpiwniczenia, parkingów, otoczenia etc.;
 • rodzajów instalacji, w skład których mogą wchodzić kolektory słoneczne, gruntowe wymienniki ciepła, pompa ciepła itd.;
 • ograniczeń formalno-prawnych;

W praktyce oznacza to, że inwestor winien mieć na wstępie ogólne założenia co do kształtu, wielkości i wyposażenia instalacyjnego inwestycji. Wystarczy przybliżony metraż, liczba kondygnacji, określenie pożądanego sposobu ogrzewania i wentylacji itd. Wówczas możemy zaproponować koszt wykonania projektu w oparciu o uwarunkowania prawne oraz WZ lub MPZT.

Przykładowa wycena wykonania projektu obejmuje następujące elementy:

 • audyt działki;
 • wykonanie koncepcji architektonicznej (rzuty i elewacje)
 • projekt architektoniczny (projekt budowlany)
 • projekt konstrukcyjny (projekt budowlany i wykonawczy)
 • projekt instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej i opcjonalnie innych wymaganych;
 • projekt instalacji elektrycznej enn;
 • projekt zagospodarowania działki;
 • projektowaną charakterystykę energetyczną;
 • wizualizację (2 ujęcia zewnętrzne budynku: elewacja frontowa i ogrodowa - opcjonalnie);
 • wydruk i oprawę kompletu dokumentacji – 4 egzemplarze w skali 1:100 (opcjonalnie konstrukcja skala 1:50), (piąty egzemplarz płatny dodatkowo)
 • nadzór autorski – 2 wizyty na budowie, płatne dodatkowo
 • Projekt wykonawczy po otrzymaniu pozwolenia na budowę całości założenia skala 1:50 (opcjonalnie dodatkowa wycena)
 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego obejmującego kalkulację kosztów wybudowania zaprojektowanego domu (opcjonalnie);
 • pomoc w organizacji formalności (opcjonalnie);
 • wydrukowanie i złożenie dokumentacji.

Wycena dodatkowa:

 • nadzór autorski – 2 lub więcej wizyt na budowie
 • Wykonanie zestawienia stali i drewna - wycena dodatkowa
 • Wykonanie operatu wodno-prawnego, badań geologiczno - inżynierskich, instalacji teletechnicznych, uzgodnienie konserwatorskie - wycena dodatkowa

Projekty zamienne w przypadku legalizacji budowy lub zmian istotnych:

 • wycena indywidualna

Projekty budynków inwentarskich, projekty przebudowy i rozbudowy oraz projekty innych budynków wg kalkulacji indywidualnej.
Projekt konstrukcji wsporczej pod billboard oraz projekty innych konstrukcji wg kalkulacji indywidualnej


Przy zleceniu kompleksowym i dłuższej współpracy rabaty!

Zapraszamy do kontaktu oraz umówienia się na pierwsze spotkanie w celu ustalenia warunków i zakresu projektu.

Osoba kontaktowa: dr inż. architekt Dariusz Kronowski tel. 692 415 013