Oferta kompleksowego wykonania inwestycji

Współpracujemy z firmą wykonawczą realizującą kompleksowe budowy, wykonawcami wszystkich branż oraz konstruktorem, który posiada również uprawnienia do kierowania budowami bez ograniczeń. 

Oferujemy Państwu poza realizacją projektu, możliwość całośćiowej obsługi inwestycji "pod klucz". W przypadku tej oferty przy zapytaniu o projekt budowlany i projekt techniczny, prosimy o informację, firma przygotuje ofertę poszczególnych prac od realizacji fundamentów, poprzez realizację ścian, aż po dach i przekrycie oraz stan zamknięty, a także zagospodarowanie terenu wraz z projektem zjazdu, utwardzeniami, odwodnieniami, oświetleniem.

Taki sposób prowadzenia inwestycji od projektu, poprzez firmę budowlaną oraz wybór właściwego kierownika budowy, który często jest również konstruktorem, pozwala na zaoszczędzenie funduszy, a także możliwość poświęcenia czasu na pracę własną. Współpracując z w/w osobami, My, jako pracownia projektowa mamy możliwość szybkiego kontrolowania przebiegu budowy oraz jej prawidłowości.

Naturalnie inwestor ma każdorazowo możliwość wyboru własnego kierownika oraz ekip budowlanych, jeżeli nie zdecyduje się na powyższą ofertę.

Przy chęci kompleksowej współpracy podamy telefon do firmy oraz kierownika zajmującej się budową. Jednocześnie zaręczamy, że nigdy nie mieliśmy telefonu z budowy o ewentualne poprawki, czy pytania współpracując z firmą budowlaną.

Budowa domu z generalnym wykonawcą to najłatwiejszy dla inwestora sposób realizacji inwestycji.

Niewątpliwie najwygodniejsze rozwiązanie z perspektywy inwestora jest budowa domu z generalnym wykonawcą (zwana też „budową pod klucz”). Polega ono na całościowej realizacji inwestycji budowlanej przez jednego wykonawcę, który zobowiązuje się do oddania gotowego obiektu budowlanego. W umowie o generalne wykonawstwo inwestycji obowiązki wykonawcy zostają zatem rozszerzone o czynności, które standardowo (stosownie do przepisów prawa) obciążają inwestora.

Obowiązki generalnego wykonawcy

Generalny wykonawca pełni ważną rolę i wykonuje większość obowiązków podczas budowy domu:

  • sprawdzenie dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do budowy, co jest bardzo ważne i weryfikacja mogących się pojawić błędów oraz rozpoznanie ewentualnych trudności, jakie mogą nastąpić na etapie realizacji projektu,
  • zabezpieczenie terenu budowy,
  • koordynacja wszystkich prac budowlanych na terenie inwestycji,
  • generalny wykonawca pełni nadzór inwestorski
  • dysponowanie w zastępstwie inwestora środkami finansowymi przeznaczonymi na inwestycje
  • w przypadku podnajmowania do pracy podwykonawców, odpowiedzialność za jakość całości prac

Kto może być generalnym wykonawcą i jak go wybrać

Generalnym wykonawcą inwestycji może być:

  • firma budowlana,
  • biuro projektów,
  • przedsiębiorstwo, które nie prowadzi żadnych robót bezpośrednio przy realizacji danej inwestycji.

Zanim podejmiemy decyzję o budowie z generalnym wykonawcą, powinniśmy wcześniej przeprowadzić rozeznanie rynku i sprawdzić, jak poszczególne firmy radziły sobie z realizacją dotychczasowych inwestycji. Właściciel firmy budowlanej nie musi być inżynierem ani mieć wykształcenia związanego z branżą budowlaną. Wymogiem jest jednak, by zatrudniał ludzi posiadających uprawnienia techniczne, doświadczenie, wykształcenie oraz wiedzę. Szczególnie istotne jest, aby jednym z takich pracowników była osoba z uprawnieniami do pełnienia funkcji kierownika budowy. Zaangażowanie kierownika budowy stanowi bowiem wymóg prawny realizacji budowy domu. Jeśli firma nie dysponuje pracownikiem uprawnionym do pełnienia tej funkcji, powinniśmy znaleźć taką osobę na własną rękę (wtedy jednak współpraca zespołu oraz kontakt wykonawca - inwestor mogą się układać gorzej).

Wybierając generalnego wykonawcę do budowy, warto też zwrócić uwagę na posiadane przez daną firmę certyfikaty oraz stosowane technologie - należy się zorientować, czy są wydajne i ekonomiczne. Ważne jest zaplecze techniczne, czyli odpowiednie narzędzia do wykonywania robót. Oczywiście najlepiej jest, jeśli firma dysponuje własnym sprzętem.

Zapraszamy do współpracy.

Zdjęcia z budów realizowanych do naszych projektów