Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Pracownia Architektury Elipsa Sandra Kronowska i Dariusz Kronowski s.c. ul. Krowoderska 6/14, 31-142 Kraków, NIP: 677-23-03-264
2. Podanie przez Państwa danych osobowych i firmowych są konieczne do zawarcia i wykonywania usługi którą Pracownia Architektury Elipsa Sandra Kronowska i Dariusz Kronowski s.c. świadczy bądź świadczyło dla Państwa. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane będą:
– do realizacji usług opisanych w zawartych umowie
– do fakturowania
– do przesyłania korespondencji mailowej
– do dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań
– do udzielania odpowiedzi na Państwa wnioski
3. Pracownia Architektury Elipsa Sandra Kronowska i Dariusz Kronowski s.c. przetwarza te dane przez czas nieokreślony w trakcie, jak i po zakończeniu umowy. Przy czym przysługuje Państwu prawo do złożenia żądania zaprzestania korzystania z nich.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
5. Pracownia Architektury Elipsa Sandra Kronowska i Dariusz Kronowski s.c. informuje, że przysługuje Państwu prawo do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przeniesienia na zasadach określonych przez Ustawodawcę.