Pracownia Architektury Elipsa s.c. oferuje pełny zakres usług architektonicznych wg WT

Istnieje możliwość kompleksowej realizacji inwestycji z projektem, współracujemy ze sprawdzonymi wykonawcami i kierownikami budów.

Zakres oferty:

 • Analiza przedprojektowa.
 • Studium programowo - przestrzenne w oparciu o MPZP lub WZiZT.
 • Projekty koncepcyjne.
 • Projekty budowlane wielobranżowe.
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • Projekt wykonawczy.
 • Projekt rozbiórki budynku.
 • Adaptacje projektów typowych, lokali użytkowych i usługowych, mieszkań, budynków.
 • Zmiana sposobu użytkowania. 
 • Inwentaryzacje budynków i mieszkań.
 • Przebudowy, rozbudowy.
 • Projekty zamienne do nadzoru budowlanego.
 • Odstępstwa od projektu.
 • Projekty zagospodarowania terenu.
 • Kolorystyka elewacji i aranżacja.
 • Projekty zbiorników na nieczystości (szamba) z przyłączem i oczyszczalni przydomowych.
 • Projekty hal przemysłowo-magazynowych oraz obiektów trudnych technologicznie.

Przykładowy, podstawowy zakres projektu budowlanego 4 egz. oferowany przez naszą pracownię:

 • projekt architektoniczny,
 • natura 2000 (strefy pozamiejskie),
 • charakterystyka energetyczna projektowanego budynku,
 • analiza OZE,
 • projekt konstrukcyjny,
 • projekt woda i kanalizacja
 • projekt gaz + instalacje zalicznikowe
 • projekt elektryki enn + instalacje zalicznikowe
 • organizacja warunków technicznych, pozwoleń i uzgodnień

opcjonalnie: projekt drogowy+projekt zjazdu, projekt odwodnienia deszczowego

pozostałe projekty określane wg wymagań i zakresu tematycznego inwestycji

Inne:

 • Certyfikaty energetyczne
  (charakterystyka energetyczna projektowanego budynku, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku)
 • Analiza odnawialnych źródeł energii OZE.
 • Do każdego projektu budynku zleconego naszej pracowni projektowana charakterystyka energetyczna oraz świadectwo charakterystyki energetycznej gratis. 

Wykonujemy pełną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wymagane Prawem Budowlanym uzgodnienia i pozwolenia do projektu, dobrane w zależności od inwestycji m.in.:

 • Przygotowanie dokumentacji do WZiZT.
 • Wyrys i wypis z MPZP
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
 • Opinia rzeczoznawcy d/s BHP.
 • Opinia rzeczoznawcy d/s higieniczno-sanitarnych.
 • Opina rzeczoznawcy d/s p. pożarowych.
 • Uzgodnienie projektu z Wydziałem Ochrony Środowiska.
 • Uzgodnienie projektu z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
 • Uzgodnienie projektu z Konserwatorem Zabytków.
 • Uzgodnienia i warunki w ZE, ZG, MPWIK, ZIKIT
 • Uzgodnienie projektu w ZUDP.
 • i inne wymagane prawem w zależności od województwa...