Szanowni klienci, stateczna wycena projektu jest przeprowadzana na podstawie indywidualnych ustaleń z inwestorem w oparciu o zakres tematyczny, lokalizację, MPZP lub WZ i uwarunkowania formalno-prawne, każdy budynek ma swój indywidualny charakter oraz specyfikę, aby dobrze wycenić zakres prac projektowych musimy poznać temat oraz lokalizację.

Zapraszamy do kontaktu oraz umówienia się na pierwsze spotkanie w celu ustalenia warunków i zakresu projektu. W przypadku konsultacji przy decyzji o zleceniu projektu obniżamy wycenę o koszt konsultacji. Do każdego przekazywanego projektu, klienci otrzymują teczkę na dokumentację gratis

Poniżej prezentujemy cennik świadczonych przez nasze biuro usług obowiązujący w 2024 roku

1

Konsultacje w biurze

Możliwość konsultacji w terenie

200 zł brutto/godzina

w przypadku wyboru oferty pomniejszamy ją o w/w kwotę

2

Analiza działki pod kątem zabudowy

(analiza MPZP, analiza w oparciu o WT i PB, dostępu do mediów, możliwości zainwestowania,dostępu do drogi, opracowanie koncepcyjne zagospodarowania)

od 700 zł

 

Koncepcja architektoniczna planowanej inwestycji - przydatna przed rozpoczęciem realizacji projektu budowlanego

(obejmuje rysunki elewacji, rzutów, orientacyjną kolorystykę, zagospodarowanie terenu w oparciu o MPZP, WT, PB)

wycena w zależności od wielkości obiektu

 

Projekt kolorystyki elewacji

1. (obejmuje widoki wszystkich elewacji z uwzględnieniem materiałów, ustalonych z inwestorem oraz kolorystyki z wybranej palety kolorów, kolorystyką dachu, okien, drzwi oraz elementów wykończeniowych oraz wizualizację obiektu)

2. W projekcie budowlanym wykonujemy dodatkowo orientacyjną wizualizację, która nie jest podstawą do opierania się na niej w trakcie realizacji, od tego jest projekt budowlany i konstrukcyjny, kolorystyka zawiera się w wymaganiach MPZP lub WZ, taka kolorystyka jest objęta wyceną do projektu budowlanego

Dodatkowe rozwiązania kolorystyki, jeżeli inwestor chce wdrożyć własne rozwiązania lub zmiany, wymagają szczegółowego projektu kolorystyki, wymienionego w pkt 1.

Dom jednorodzinny  od 1500 zł netto

Inne budynki - wycena indywidualna

3

Projekt przyłącza wodociągowego

wycena indywidualna

4

Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej

wycena indywidualna

5

Projekt zjazdu

wycena indywidualna

6

Czynności wykonywane jako pełnomocnik

od 500 zł

7

Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia

od 1000 zł

8

Przygotowanie dokumentacji do WZ

od 1500 zł

9

Adaptacja projektu katalogowego

wycena indywidualna

10

Projekt budowlany indywidualny, każdy rodzaj obiektu

wycena indywidualna

11

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa

wycena indywidualna

12

Zmiana sposobu użytkowania, projekty zamienne, legalizacja

wycena indywidualna

13

Kierowanie budową (projekt wykonany przez nasze biuro)

wycena indywidualna

14

Kierowanie budową (projekt wykonany przez zewnętrzne biuro)

wycena indywidualna

15

Nadzór autorski

 350 zł/ 1 wizyta

16

Zestawienie stali i drewna

wycena indywidualna

17

Wykonanie operatu wodno-prawnego,

badań geologiczno - inżynierskich,

instalacji teletechnicznych,

uzgodnienie konserwatorskie

wycena indywidualna

Podane ceny są cenami NETTO z wyłączeniem konsultacji BRUTTO
Obowiązujący podatek VAT wynosi 23%

 • Możliwe spotkania na przyszłym terenie inwestycji. W celu wcześniejszego ustalenia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny dr inż. arch. Dariusz Kronowski 692 415 013.
 • Koszt konsultacji architektonicznych obejmuje planowaną inwestycję, przy decyzji o zleceniu projektu naszej pracowni, pomniejszamy wycenę o w/w kwoty.
 • Cena za "PROJEKT INDYWIDUALNY" podlega indywidualnej analizie w oparciu o potrzeby inwestora, a także lokalizację obiektu.
 • Projekty osiedli domów jednorodzinnych i wielorodzinne (zakres: mapa syt.-wys., opinia geologiczna, projekt architektoniczny, konstrukcyjny, elektryka, wod.-kan., c.o., wentylacja.
 • klimatyzacja, projekt drogowy, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, archeologia, uzgodnienie u konserwatora zabytków - jeżeli konieczne, prowadzenie procedur do PNB) wycena indywidualna.
 • Dla budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego (hotele, motele, hostele, pensjonaty), hal przemysłowych, biurowo-usługowych, sklepów - wycena indywidualna.
 • Projekty hal, magazynów, obiektów biurowych i usługowych - wycena indywidualna.

Przykładowy zakres projektu przeznaczony do wyceny:

Lp.

Rodzaj dokumentacji projektowej/usługi

wg Warunków Technicznych

1 Wykonanie mapy do celów projektowych
2 Projekt zagospodarowania terenu / działki
3

Projekt budowlany branży architektonicznej skala 1:100

Projekt techniczny konstrukcja, instalacje skala 1:100

Projekt wykonawczy, uszczegółowiony w skali 1:50, szczegółowe detale i rozwiązania skala 1:10, 1:20 (wycena indywidualna)

(w cenie orientacyjne wizualizacje przedstawiające planowany obiekt, kolorystyka w oparciu o wymagania MPZP lub WZ, i koordynacja międzybranżowa)

4

Projekt instalacji elektrycznej

Projekt instalacji gazowej

Projekt instalacji zewnętrznej kanalizacji i wody

Projekt instalacji zewnętrznej elektryki

Projekt instalacji i zbiornika na wody opadowe

Projekt zbiornika "szambo" lub oczyszczalnia ścieków

5

Podstawowe instalacje:

 • Projekt instalacji wod-kan w budynku
 • Projekt instalacji gazowej w budynku
 • Projekt instalacji elektrycznej w budynku

Dodatkowe instalacje (jeżeli będą wymagane):

 • Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i rekuperacji
 • Projekt pompy ciepła
 • Projekt klimatyzacji
 • Projekt odkurzacza centralnego
 • Projekt fotowoltaiki
 • Projekt ogrzewania podłogowego
 • Smart home
 • inne rozwiązania
6

Opinia geologiczna

Badania geologiczno-inżynierskie

Projekt badań geologicznych przy terenach osuwiskowych i objętych ochroną konserwatorską

7 Pozyskanie warunków technicznych opinii i uzgodnień
8 Załatwianie formalności w urzędzie do chwili pozyskania prawomocnego pozwolenia na budowę
9  Załatwianie formalności w urzędzie do chwili pozyskania ostatecznego pozwolenia na budowę
10 Prace dodatkowe jeżeli będą wymagane są objęte w oddzielnej wycenie
11 Nadzór autorski lub inwestorski na budowie
12 Operat wodno-prawny
13 Operat p-poż (w zależności od rodzaju obiektu)
14 Zestawienie stali i drewna
15 Zmiany nieistotne w projekcie do PINB (okna, ściany działowe etc.)
16 Przyjazd do PINB w trakcie oddawania do użytkowania budynku
17 Zmiany istotne, projekt zamienny, legalizacja
18 Uzgodnienie konserwatorskie (jeżeli będą wymagane)
19 Projekt zjazdu, uzgodnienie zjazdu, decyzja lokalizacji zjazdu

 

Projekty wymuszają przy wycenie wzięcie pod uwagę wielu elementów. Wycena projektu jest wymaga do indywidualnej analizy ponieważ wynika głównie z nakładu prac projektowych, a te uzależnione są m.in od:

 • wielkości (metrażu), złożoności konstrukcji, bryły, ilości kondygnacji, rodzaju dachu, występowania podpiwniczenia, parkingów, otoczenia etc.;
 • rodzajów instalacji, w skład których mogą wchodzić kolektory słoneczne, gruntowe wymienniki ciepła, pompa ciepła itd.;
 • ograniczeń formalno-prawnych;

W praktyce oznacza to, że inwestor winien mieć na wstępie ogólne założenia co do kształtu, wielkości i wyposażenia instalacyjnego inwestycji. Wystarczy przybliżony metraż, liczba kondygnacji, określenie pożądanego sposobu ogrzewania i wentylacji itd. Wówczas możemy zaproponować koszt wykonania projektu w oparciu o uwarunkowania prawne oraz WZ lub MPZP i WT 2021.

Przykładowa wycena wykonania projektu obejmuje następujące elementy:

 • audyt działki;
 • wykonanie koncepcji architektonicznej (rzuty i elewacje);
 • projekt architektoniczny (projekt budowlany);
 • projekt konstrukcyjny (projekt budowlany i wykonawczy);
 • projekt instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej i opcjonalnie innych wymaganych;
 • projekt instalacji elektrycznej enn;
 • projekt zagospodarowania działki;
 • projektowaną charakterystykę energetyczną;
 • wizualizację (2 ujęcia zewnętrzne budynku: elewacja frontowa i ogrodowa - opcjonalnie);
 • wydruk i oprawę kompletu dokumentacji – 3 lub 4 egzemplarze w skali 1:100 (opcjonalnie konstrukcja skala 1:50), (piąty egzemplarz płatny dodatkowo);
 • Projekt wykonawczy po otrzymaniu pozwolenia na budowę całości założenia skala 1:50 (opcjonalnie dodatkowa wycena);
 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego obejmującego kalkulację kosztów wybudowania zaprojektowanego domu (opcjonalnie);
 • pomoc w organizacji formalności (opcjonalnie);
 • wydrukowanie i złożenie dokumentacji;
 • Wykonanie zestawienia stali i drewna;
 • Wykonanie operatu wodno-prawnego, badań geologiczno - inżynierskich, instalacji teletechnicznych, uzgodnienie konserwatorskie;
 • Projekty budynków inwentarskich, projekty przebudowy i rozbudowy oraz projekty innych budynków wg kalkulacji indywidualnej;
 • Projekt konstrukcji wsporczej pod billboard oraz projekty innych konstrukcji wg kalkulacji indywidualnej;