Szczodrkowice dom jednorodzinny

Projekt indywidulany domu jednorodzinnego w m. Szczodrkowice, gm. Skała. Budynek został zaprojektowany w konsultacji z inwestorami, wzięto pod uwagę potrzeby klienta, zarówno dotyczące powierzchni mieszkalnej, jak i warunków bytowych. W budynku zastosowano zrównoważone proporcje pomiędzy komfortem oraz powierzchnią. Dom posiada nowoczesną sylwetę nawiązującą do regionu, a także usytuowania w otaczającej tkance urbanistycznej i otoczeniu krajobrazowym.

wtorek, 11 czerwiec 2024