OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH

W odniesieniu do przedstawionych projektów obowiązują zapisy: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83) tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631). Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania oraz prezentacji bez zgody pisemnej autora projektu. Prawa autorskie niezbywalne lub przekazane w drodze wykonywania projektów zamiennych lub innych dzieł posiada Pracownia Architektury i Rysunku Elipsa s.c.

Wszystkie prezentowane zespoły zabudowy jednorodzinnej to projekty indywidualne, które były realizowane pod indywidualne potrzeby i wymagania naszych inwestorów oraz otrzymały pozwolenia na budowę. Część z obiektów została zrealizowana lub jest w realizacji.